Sankturaium Maryjne

Sanktuarium, czyli pochodzący z 1894 roku Kościół Matki Boskiej Królowej Polski,znajduje się na południowym stoku Magury. Oddalony jest o około 400 metrów od Willi. W roku 1894 pewnej małej dziewczynce kilkakrotnie ukazywała się tutaj Matka Boska, wkrótce ta informacja rozniosła się po okolicznych rejonach i już jesienią 1894 roku ludność wzniosła tutaj drewnianą kaplicę.

W 1912 roku wybudowanu kociół z kamienia, niestety aż do 1938 roku mieszkańcy czekali na sprowadzenie Księży Salezjan z Oświęcimia, którzy rezydują tu do dzisiaj.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się grota ze źródełkiem, z którego woda, jak głosi legenda, posiada cudowne właściwości. Przy Sanktuarium przebiegają atrakcyjne szlaki turystyczne prowadzące na Klimczok i Szyndzielnię.